โลกใหม่ ประสบการณ์ใหม่ ครั้งแรก ช้อปด้วยบัตรเครดิตบนมือถือผ่าน QR กับบัตรเครดิต
SCB M LIVE
SCB M LUXE
LEGEND
credit card SCB M LIVE
credit card SCB M LUXE
credit card SCB M LEGEND

รับส่วนลด

SCB M LIVE

ลดสูงสุด 5%
ทุกหางในเครือเดอะมอลล กรุป

รับคะแนนสะสม

SCB M LIVE

รับ M Point สูงสุด X3
ทุกการใชจายทั่วโลก
คะแนนแลกสินคาไดทุกชิ้น ทั้งหาง

รับ Cash Back

SCB M LIVE

รับ Cash Back 2%
ที่ปมเชลล เมื่อเติมน้ำมัน
ทุก 800 บาท / เซลลสลิป

รับส่วนลด

SCB M LUXE

ลดสูงสุด 10%
ทุกหางในเครือเดอะมอลล กรุป

รับคะแนนสะสม

SCB M LUXE

รับ M Point สูงสุด X4
ทุกการใชจายทั่วโลก
คะแนนแลกสินคาไดทุกชิ้น ทั้งหาง

รับ Cash Back

SCB M LUXE

รับ Cash Back 3% ที่ปมเชลล,
Airport Limousine, Airport Lounge

รับส่วนลด

SCB M legend

ลดสูงสุด 10%
ทุกหางในเครือเดอะมอลล กรุป

รับคะแนนสะสม

SCB M legend

รับ M Point สูงสุด X4
ทุกการใชจายทั่วโลก
คะแนนแลกสินคาไดทุกชิ้น ทั้งหาง

บริการพิเศษอื่นๆ

SCB M legend

Platinum M Club Lounge,
Airport Limousine, Priority Pass

เฉพาะผู้ได้รับเรียนเชิญเท่านั้น
The Mall
Emquatier
Emporium
Paragon
Blue Port