รายละเอียดและเงื่อนไขการรับสิทธิ์
เงื่อนไขการรับคะแนนสะสมพิเศษ 500 M Point :

• สำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการบัตรเติมเงิน SCB M Visa Prepaid ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.61 – 30 มิ.ย. 62

• เมื่อสมัครบัตร และเติมเงินครั้งแรกมูลค่า 500 บาทขึ้นไป ภายในวันเดียวกัน

• ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสมพิเศษ 500 M Point (1 สิทธิ์) โดยคะแนนจะโอนไปยังหมายเลขสมาชิก M Card ที่ผูกไว้กับบัตรภายใน 30 วันนับจากวันที่ทำรายการเติมเงินตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

• จำกัดคะแนนสะสมพิเศษ M Point 5,000 สิทธิ์ต่อเดือน และจำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดรายการส่งเสริมการขาย

• คะแนนสะสมพิเศษ M Point ที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้

• ธนาคารฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนดำเนินการ และกรณีในข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCB M Call Center โทร.1295


WOW 9 Point :

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

• สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเดบิต SCB M VISA และบัตรเติมเงิน SCB M Visa เท่านั้น

• กดรับสิทธิ์ที่ M Card โมบาย แอปพลิเคชัน ณ จุดขาย ที่กำหนด เท่านั้น

• แสดงรหัสรับสิทธิ์ใน M Coupon กับพนักงานขาย รหัสจะหมดอายุใน 15 นาที

• ไม่สามารถ Capture หน้าจอโทรศัพท์เพื่อรับสิทธิ์ได้

• ในกรณีที่มีการกดรับสิทธิ์แล้ว ไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยให้ในทุกกรณี

• คะแนน และสิทธิพิเศษไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือทอนได้

• ไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นอื่นๆได้

• สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• สอบถามเพิ่มเติม ณ จุดขาย


เงื่อนไขทั่วไป

• ผู้ถือบัตรเติมเงินที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ จะต้องคงเป็นผู้ถือบัตรเติมเงินที่มีสถานะบัตรเป็นปกติ ไม่เคยฝ่าฝืน ระเบียบข้อบังคับ และ/หรือเงื่อนไขใดๆของการเป็นผู้ถือบัตรเติมเงินของธนาคารฯ อยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ธนาคารฯ มีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือเรียกคืน สิทธิประโยชน์ หากตรวจพบว่าผู้ถือบัตรเติมเงินมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนด

• ธนาคารฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนดำเนินการ และกรณีในข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

• ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ จากการซื้อหรือใช้สินค้า หรือบริการดังกล่าว


เงื่อนไขคะแนนสะสม M Point

• คะแนนสะสมพิเศษในแต่ละเดือนจะคำนวณเฉพาะยอดรายการที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเติมเงินแล้วเท่านั้น

• คะแนนสะสม M Point มีอายุ 3 ปี นับจากปีที่ซื้อสินค้า บริษัทฯ จะทำการประมวลคะแนนสะสมทุกวันสิ้นปีปฏิทิน

• เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ และห้างฯ กำหนด