เงื่อนไขการรับ M Point สูงสุด X5

เงื่อนไข :

• สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ถือบัตร SCB M ที่ชำระค่าสินค้าและบริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยต้องทำรายการชำระเงินผ่านเครื่องรูดบัตรของธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น สำหรับบัตร SCB M LEGEND และ SCB M LUXE รับคะแนนสะสมเพิ่ม รวมเป็น 5 เท่า และบัตร SCB M LIVE รับคะแนนสะสมเพิ่ม รวมเป็น 4 เท่า วันนี้ – 31 ธันวาคม 2561

• คะแนนสะสมที่ได้รับรวมคะแนนปกติของบัตรสมาชิก M Card แล้ว

• กรุณาตรวจสอบสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้จากร้านค้าก่อนทำรายการ

• สำหรับผู้ถือบัตร SCB M ที่ทำรายการ ณ ร้านที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

• ทำรายการภายในเดือนตุลาคม 2561 ธนาคารจะคำนวณคะแนน M Point และ Update ให้ในเดือนถัดไป ภายใน 30 วันทำการ

• ทำรายการตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป จะได้รับคะแนน M Point ในวันถัดไป

• เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร และห้างฯ กำหนด โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขจากสื่ออื่นๆ ของธนาคาร

• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCB M Call Center โทร. 1295